KARAYOLLARI 4 ULUSAL KONGRESİ VE SERGİSİ, 28-29 KASIM 2018 ANKARA

Karayolları Genel Müdürlüğünün, Yollar Türk Milli Komitesi ile müştereken 2008 yılından bugüne kadar düzenlediği ve karayollarımızın özellik ve nitelikleri ile sorun ve darboğazlarının ele alındığı, dünyadaki yeni uygulamalar ve gelişmeler ışığında geleceğe yönelik çözüm önerilerinin irdelendiği Karayolları 4. Ulusal Kongresi, 28-29 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. EPSDER de bu önemli organizasyonda destekleyen kurumlar arasında yerini aldı.Ayrıca kongre salonu fuayesinde yer alan bölgede stand alanı kiralanarak , Geofoam ile ilgili katılımcılara bilgi  verildi.

Kongre esnasında Karayolları Genel Müdürü Sn. Abdülkadir Uraloğlu makamında ziyaret edilerek Geofoam konusu ile ilgili bilgilendirme yapıldı, sektörümüz hakkında bilgi verildi.