EPS’nin Diğer Kullanım Alanları

İç ve dış cephede dekoratif ürün olarak EPS kullanımı;

Bilgisayar destekli CNC tezgâhlarında EPS blokların 3D olarak kesilmesiyle yapılan, istenen şekil, kalınlık ve genişlikte üretilen dekoratif ürünlerdir. Dış cephede kullanılan ürünler genelde akrilik esaslı macun ile kaplıdır, uygulama esnasında boyanırlar.
Kartonpiyer, lamba göbeği, çıta,kapı ve pencere söveleri, denizlikler, kat silmeleri, motifli aksesuarlar, yalı baskısı paneller, fugalı mantolama panelleri, sütunlar, köşe taşları, sütunlar, payandalar başlıca dekoratif EPS ürünlerdir.
İç ve dış cephede estetik ve detay çözümlemelerinde kullanılan EPS dekoratif malzemeler, ekonomiktir, uygulaması, muadil dekoratif malzemeler olan ahşap, taş, mermer, alçı, prekast v.b malzemelerine göre çok daha kolaydır.

Dişli döşemelerde dolgu blok -asmolen amaçlı EPS kullanımı;

Bina taşıyıcı elemanlarından olan kirişlerin tavanda görülmesinin istenmediği, düz bir tavan istendiği durumlarda (özellikle konutlarda), yassı kirişler oluşturularak bunların döşeme içerisinde kalması sağlanır. Bu sistemlerde döşeme yükü, nervür kiriş denilen tali kirişler vasıtası ile ana yassı kirişlere aktarılır. Bu tali kirişlerin arasını doldurmak ve düz bir tavan görüntüsü sağlamak içinde aralara dolgu bloklar yerleştirilir, pek çok farklı malzemeden yapılmış dolgu blok vardır. Bunlara arasında en çok tercih edilen ise EPS asmolendir, bunu tuğla, gaz beton ve bims asmolen gibi diğer ürünler takip eder.

EPS Asmolenin tercih edilme sebebi ise şunlardır; Kırılma durumu olmadığı için muadil ürünler gibi fire vermez, çok hafif ve istenen boyutlarda üretilebildiği için montajı çok hızlı ve kolaydır. Isı yalıtım ve ses izolasyonuna katkısı vardır. Çok hafif olduğundan bina taşıyıcı elemanlarına verdiği düşey yük muadil ürünlere göre çok azdır buda deprem yükleri açısından binaya olumlu yansır. EPS asmolen bloklar için Ulusal Teknik Onay dokümanı 11.07.2014 tarihinde RD-011 kodlaması ile hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir, o tarihten beri piyasaya arzı "G" işaretlemesi (Güvenli Ürün) ile yapılmaktadır.

EPS, sandwich cephe ve çatı paneli olarak, yerden ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılır;

Sandwich cephe ve çatı panelleri, yapıları dış etkenlerden koruyan, iki ince kaplama malzemesi (metal veya plastik ) yüzeyi arasına ısı yalıtım malzemesi doldurularak üretilir. Kendi düşük ağırlığına karşın ideal kompozit yapısı ile büyük açıklıkları geçebilen bir yapı malzemesidir. EPS teknik özellikleri sebebi ile burda da tercih edilen bir ısı yalıtım malzemesidir.

Yerden ısıtma ve soğutma sistemlerinde bu işlevi yerine getirecek tesisat boruları şap altında ve EPS kalıplar üzerinde yer alır bu sayede ısı yalıtımı sağlanır, ses yalıtımına ise katkı verilir. Bu sistemler ile iç mekanlarda ısıtıcılardan kaynaklanan yer kaybından kurtulunur ve daha homojen bir ısı dağılımı sağlanır.

EPS’nin, Geoteknik mühendisliğinde hafif dolgu malzemesi olarak kullanımı -Geofoam;

EPS, yüksek mukavemet/yoğunluk oranına sahip olmasına karşın çok hafif bir malzemedir, bu özelliği sayesinde taşıma gücü düşük zeminlerde, geleneksel zemin islah çalışması yapılmadan Geofoam uygulaması ile zemine gelen yükler azaltılarak dolgu yapılabilmekte ve oturmaların önüne geçilerek üst yapı inşası sağlanabilmektedir.

Geofoam’un yaygın kullanım alanları şunlardır; zayıf zemin üzerine yol inşası, mevcut yolun genişletilmesi, köprü yol yaklaşım dolguları, gömülü yapıların (menfez, boru hattı v.b) üzerine gelecek yeni dolgu çalışmalarında, istinat yapılarına gelen dolgularda, şev dolgusu yapımında, çevre düzenleme ve peyzaj işlerinde, gürültü koruyucu set inşaatlarında, kör kalıp olarak (yükseltilmiş döşeme, gösteri merkezlerindeki oturma sıralarının kalıp işlerinde, kat içersinde hafif dolgu v.b) sayılabilir.

Geofoam EPS bloklar harmonize bir ürün standardı olan " TS EN 14933 : İnşaat Mühendisliği Uygulamaları için Isı Yalıtım ve Hafif Ağırlıklı Dolgu Mamulleri – Fabrikasyonla İmal Edilmiş Genleştirilmiş Polistiren (EPS)" sahiptir.

EPS az katlı bina yapımında kalıcı kalıp olarak ("ICF"-Insulated Concrete Form) kullanılır;

EPS elemanlar, hem ısı yalıtımı, hem de kalıp vazifesi görecek şekilde levha veya blok olarak kullanılır, iç kısım ise donatılı betondan oluşur. Sistemin uygulanmasında çeşitli yoğunluklu EPS levha veya bloklar yapıya etkimesi muhtemel yüklere ve istenilen ısıl konfora bağlı olarak belirlenen duvar kalınlığına uygun şekilde üst üste ve yan yana dizilerek oluşturulur. EPS, hafif, yapı bloklarının ( tuğla, briket, panel, asmolen lento vb.) ve prefabrik elemanların yapımında ve sıva üretiminde kullanılır; Hafif yapı blokları, prekast yapı elemanları ve sıva üretimlerinde, EPS granüllerin (boncukların) harca karıştırılması ve/veya kalıplanması ile elde edilen ürünlerdir. Emsallerine göre hem ısı izolasyonuna katkı yapar, işçilik kolaylaşır hem de hafiflik avantajı sağlar.

EPS, maket ve sahne yapımında kullanılır;

Her ne kadar adı sıklıkla inşaat ve ambalaj sektörleriyle birlikte anılsa da EPS bundan çok daha fazlasını vaat eden bir inovatif malzemedir. Bilgisayar destekli CNC tezgâhlarında EPS blokların 3D olarak kesilmesiyle, maket, dekor ve sahne yapımında kullanılır.

EPS ses yalıtımında kullanılır;

Binalarda, darbe kaynaklı ses yalıtımı için, dinamik katılığı düşürülmüş EPS levha yüzer döşeme içerisinde kullanılır.Hava kaynaklı ses yalıtımı için ise iç duvar yüzeyinde veya iki duvar katmanı arası uygulama yapılır.

EPS Çevre Dostu Bir Malzemedir;

EPS, ısı yalıtım özellikleri sayesinde, binalardan atmosfere salınan sera gazı salınımlarını azalttığı, ambalaj olarak kullanıldığında hafifliğinden dolayı nakliye için araçlarda kullanılan yakıt miktarını düşürdüğü, üretimi esnasında az enerji harcanması gibi faydaları ile iklim değişikliğine karşı mücadeleye katkı verir. Ayrıca %100 geri dönüşümlüdür, fiziksel kırma sonrası yeni EPS içerikli ürün ( eps asmolen, levha v.b) elde edilmesinde veya eritilerek farklı bir ürün ( çıta,askı, çerçeve v.b ) haline getirilmesi için kullanılır.