EUMEPS

Eumeps 1989 yılında kurulmuş, ulusal dernekler vasıtası ile Avrupadaki EPS sektörünü destekleyen EPS kullanımını teşvik eden ve sektörel gelişmeleri bünyesindeki ulusal dernekler ile paylaşan uluslar arası bir dernektir.

Eumeps’e EPS konusunda faaliyet gösteren ulusal dernekler, hammadde üreticileri ve çok uluslu hammadde tedarikçileri üye olabilmektedir.
EPSDER’de Türkiye’deki EPS üreticilerini temsillen EUMEPS’e üyedir.

Eumeps, EPS’in en uygun maliyetli yüksek ısı yalıtım kapasitesine sahip ısı yalıtım malzemesi olduğunu, kullanımı ile, güvenli, konforlu enerji tasarrufu yanında sera gazlarının salınımının azaltılmasında büyük oranda katkı yaptığını anlatmaya çalışan bir kuruluştur.

Eumeps’in temel amaçları şunlardır;

  • EPS sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi paylaşımını ve üyeler arası iletişimi sağlamak.
  • EPS’in doğru tanıtılmasına çalışmak.
  • EPS Sektörünü uluslar arası platformlarda bir bütün olarak temsil etmek
  • EPS sektörünü haksız rekabetten korumaya çalışmak
  • EPS sektöründeki gelişmeleri üyelerine aktarmak
  • 2 ana gurubu vardır bunlar İnşaat ve ambalajlamadır.

Eumeps ve EPS ile ilgili detaylı bilgi www.eumeps.org adresinde mevcuttur.
Eumep üyelerine direk olarak inşaatda www.eumeps.org/members_4420.html ve ambalajda www.eumeps-packaging.eu/members_4420.html adreslerinden ulaşabilirsiniz.