Misyon

Derneğimizin amacı EPS konusunda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri bir araya getirerek ısı yalıtımı konusunda enerji verimliliği sağlayarak kaynak israfını önlemek, binaların ve çevrenin korunumunu sağlamak, ambalaj konusunda kullanıcıları bilinçlendirerek ürünlerin üreticiden tüketiciye amaca uygun ulaşımını sağlamak, dekorasyonda kullanım ve uygulama kolaylığı sayesinde maliyet tasarrufu sağlamak, sektör olarak güç birliği oluşturmaktır.
Derneğimizin çalışma alanları;
– Sanayi üniversite işbirliğini kurarak EPS’nin teknik açıdan ürün ve uygulama özelliklerinin ortaya konmasını sağlamak

– Üniversiteler ile EPS konusunda projeler oluşturmak

– Isı yalıtımı, ambalaj ve dekorasyon konularında internet, CD, DVD, broşür, dergi, gazete,vb. kanalları kullanarak EPS kullanımı hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek

– EPS konusunda yurtdışından bilgi akışı sağlamak amacı ile benzer dernek federasyonlara üye olmak, üye kabul etmek

– EPS konusunda üyelerinin test ihtiyaçlarını karşılayacak laboratuvar kurmak ve geliştirmek

– Standartların oluşturulması ve oluşturulan standartların geliştirilmesi amacı ile düzenleyici organlar nezdinde sektörü temsil etmek ve görüşlerini iletmek.

– Isı yalıtım bilincinin oluşturulması amacı ile ulusal ve uluslar arası platformda toplantı, seminer, sergi sempozyum düzenlemek ve düzenlenenlere iştirak etmek

– EPS ile ilgili yurtiçi yurtdışı fuarlara iştirak etmek ve üyeleri için organizasyonlar yapmak

– Isı yalıtım uygulamaları konusunda uygulama yapı denetim vb. firmalar ile temas kurup EPS ile yapılacak uygulamaların, doğru yapılmasını sağlamak gerektiğinde denetlemek, elemanlarını eğitmek.

– Tüketicilerin korunması amacı ile piyasada bulunan EPS’lerden numunelerin test edilerek standartlara uygunluğunu denetlemek

– Geri dönüşüm konularında üyelerini bilinçlendirmek ve organize ederek EPS’nin çevre dostu ürün imajını güçlendirmek.

– Sektörel eğitimler düzenlemek.

– İktisadi işletme oluşturmak

Derneğimiz Avrupa’da EPS üreticilerinin oluşturduğu EUMEPS’e (European Manufacturers of Expanded Polystyrene) üye olup EPS konusundaki gelişmeleri yakından takip ederek üyelerine aktarmaktadır.